รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2565 :: สำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว
หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว

ชื่อไฟล์ : 1707209541_017รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ65.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1707209541_017รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ65.pdfข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป รายงานข้อมูล ITA ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องเรียน / ร้องทุกข์ Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ เทศบาล กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริการประชาชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)