สายตรง/ผู้บริหาร :: สำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว
หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว

  • สายตรง/ผู้บริหาร
    สายตรง/ผู้บริหาร
    เผยแพร่วันที่ : 15 พ.ย. 2564 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 381


นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ
นายกเทศมนตรีตำบลท่างิ้ว
สายด่วน : 08099088004

Email : admin@thangiewcity.go.thข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป รายงานข้อมูล ITA ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องเรียน / ร้องทุกข์ Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ เทศบาล กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่สำนักงาน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ บริการประชาชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)