ระบบจองคิว การให้บริการ ONLINE :: สำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว
หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว

ระบบจองคิว การให้บริการ ONLINE

สำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว
วันที่จะเข้ารับบริการ
ข้อมูลผู้ขอรับบริการ

เรื่องที่ขอความช่วยเหลือ

(ระบบจะทำการบันทึกหมายเลข ip ของท่านเพื่อการตรวจสอบข้อมูล)


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)