ติดต่อเรา :: สำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว
หน้าหลัก
ภาพกิจกรรม Avatar
สำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว

ติดต่อเรา

สำนักงานเทศบาลตำบลท่างิ้ว
เลขที่ 55 หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
โทร. 0-7528-4930 โทรสาร 075-284893 Fax. saraban@thangiewcity.go.th
Email : thangiewcity2563@gmail.com
แผนที่การติดต่อ


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)